Chào mừng bạn đến với trang "Chính sách và điều khoản" của taivideohd.net. Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

Quy định sử dụng

  1. Bản quyền: Mọi tài liệu, thông tin hoặc nội dung trên trang web này thuộc quyền sở hữu của taivideohd.net hoặc các bên thứ ba có liên quan. Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm bản quyền.
  2. Trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quy định.
  2. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi bắt buộc theo pháp luật.

Điều kiện sử dụng

  1. Tuân thủ pháp luật: Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng internet và trang web.
  2. Hạn chế sử dụng: Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc gây hại đến trang web hoặc người dùng khác.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của Chính sách và Điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách và Điều khoản này.